Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle leveringen en diensten van Olijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Het Nederlandse recht is van toepassing.

1.2 Alle aanbiedingen gedaan door Olijk zijn vrijblijvend tot het sluiten van de koopovereenkomst.

1.3 Door te bestellen gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Olijk.

 

Artikel 2 Prijzen en betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief btw en exclusief bezorgkosten.

 

Betaling kan op verschillende manieren:

– via I-Deal;

– via de bank;

– per pin in onze showroom;

 

Artikel 3 Bezorgen

We besteden erg veel zorg aan de kwaliteit en afwerking van de meubels en willen dan ook dat ze in goede orde bij jou worden afgeleverd,  daarom worden alle meubels zorgvuldig ingepakt en verzonden. De bezorging wordt per koerier gedaan, vooraf wordt er een afspraak gemaakt voor een dag van levering. Ook ontvang je van ons een code en link waarmee je de bezorging op de dag van levering kunt volgen. Voor zware stukken geldt, dat er altijd iemand aanwezig dient te zijn die de chauffeur kan helpen. De aflevering van de meubels is op de begane grond tot in de woning.

 

De klant wordt vooraf geïnformeerd op welke dag en – bij benadering – tijdstip de bezorgdienst de bestelde meubels zal bezorgen. Bij zware meubels dient er iemand aanwezig te zijn op het afleveradres om hulp te bieden aan de transporteur bij het tillen. Als de bezorging niet kan gebeuren op het afgesproken moment, worden extra bezorgkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 Garantie en klachten

4.1 Indien een meubel beschadigd is bij aflevering, heeft de klant het recht om de levering te weigeren. Als een meubel beschadigd of verkeerd geleverd is, dient de klant dit binnen 5 dagen na aflevering via de email aan info@olijk.nl te melden, gemotiveerd en met relevant bewijs. Als is aangetoond dat de meubels niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de klant recht op herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

 

4.2 Een meubel wordt voor iedere klant persoonlijk samengesteld, opgebouwd en in kleur gebracht door Olijk. Daarom nemen we geen bestelde en geleverde meubels retour.

 

4.3 Olijk streeft naar het leveren van duurzame kwaliteit. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat het geleverde meubel niet voldoet aan zijn kwaliteitsverwachting, dan kan de klant dit per email (info@olijk.nl) binnen 5 werkdagen aan Olijk laten weten, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

 

4.4 Houten meubels reageren, net als hout zelf, op klimaatomstandigheden. De mate waarin is afhankelijk van de afwerking en de plaats waar het meubel wordt geplaatst. Het is voor Olijk niet mogelijk te controleren of het meubel naar behoren is behandeld, daardoor kan Olijk hier geen garantie op geven. Olijk zal eventuele klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

 

Artikel 5 Overmacht

Olijk is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van een bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Olijk vallen, zoals extreme weersomstandigheden of vervoersvertragingen of -stagnaties.

 

Artikel 6 Eigendomsrecht en copyright

Voor de gratis verstrekte adviezen, tips, ideeën en foto`s geldt dat ze eigendom blijven van Olijk en niet zonder schriftelijke toestemming mogen worden gekopieerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of verspreid. Onze gehele website inclusief tekst, lay-out, foto`s, getoonde meubels en andere producten valt onder de wettelijke auteursrechtelijke bescherming en het intellectuele eigendomsrecht.

 

Artikel 7 Privacy

Olijk geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, uitsluitend aan een bezorger voor het afleveren van de bestelling. De klantgegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik en Olijk voldoet aan de privacywetgeving.